or Sign up

Cylch Pontgarreg 5 - Y Pum Pentre

Uploaded by nicdafis on Jun 06, 2012
Region: United Kingdom

Route type: Hike
Total climb: 1,131.89 ft Difficulty: Medium
Distance: 21.03km, 13.07 miles.   (16)

About trip

Pontgarreg i Flaencelyn, i Blwmp, i Rydlewis, i Frynhoffnant, ac yn ôl i Bontgarreg. I gyd ar y lonydd, felly taith dda i ddiwrnod gwael, fel heddiw. Siop ar gael ymhob un o'r pentrefi ond Pontgarreg. Tafarn yn Mrynhoffnant (ar gau ar hyn o bryd, Mawrth 2019) ac ar y brif-ffordd rhwng Brynhoffnant a Phlwmp.

Search routes